کلیپ های مرکز پژوهش متالورژی رازیانجمن دارندگان نشان استاندارد

آزمایشگاه های مرکز پژوهش متالورژی رازی

معرفی معاونت پژوهشی

مستند مرکز پژوهش متالورژی رازی در برنامه صنعتگران برتر

کسب رتبه اول در آزمایشگاه‌های کشور در دهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو

چهارمین نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 2

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی1

آزمایشگاه غیر مخرب

معرفی توانایی های آزمایشگاه عملکرد 1

معرفی توانایی های آزمایشگاه عملکرد 2

معرفی توانایی های آزمایشگاه عملکرد 3

معرفی توانایی های آزمایشگاه کوانتومتری

معرفی توانایی های آزمایشگاه خوردگی و پوشش 2

معرفی توانایی های آزمایشگاه خوردگی و پوشش 1

اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه سوختن سطحی

تیزر نمایشگاه متافو - 1397

معرفی توانایی های آزمایشگاه کانی شناسی 2

معرفی توانایی های آزمایشگاه کانی شناسی 1

معرفی توانایی های آزمایشگاه شیمی و محیط زیست

کلیپ آزمایشگاه مواد مرجع

معرفی توانایی های آزمایشگاه پلیمر

معرفی توانایی های آزمایشگاه میکروسکپ الکترونی 2

معرفی توانایی های آزمایشگاه میکروسکپ الکترونی 1

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top