<

آزمایشگاه عملكرد مركز پژوهش متالورژی رازی


آنلاين:13     چاپ

آزمایشگاه عملکرد

بررسی خواص و مشخصات قطعات و یا مجموعه به طور معمول با انجام آزمون های پژوهشی استاتیکی نظیر آنالیز نمونه، آزمون پژوهشی کشش، متالوگرافی و غیره صورت گرفته و بر مبنای تجزیه و تحلیل نتایج می توان به مشخصات متالورژیکی نمونه دست یافت.
معهذا در برخی موارد که عملکرد قطعه در شرایط واقعی کارکرد مد نظر باشد، نتایج این آزمون ها نمی تواند بطور کامل بیانگر نحوه رفتار قطعه در حین کارکرد آن باشد.

آزمون پژوهشی عملکرد قطعه به عنوان بهترین و کامل ترین آزمون پژوهشی جهت اطمینان از صحت عملکرد قطعه و یا مجموعه ها می باشد. ولی از آنجایی که عملکرد و دوام قطعه در شرایط واقعی کارکرد نیازمند صرف زمان طولانی تست می باشد، لذا می بایست با طراحی فیکسچرها و آزمون های پژوهشی خاص شرایطی را ایجاد نمود تا در زمان کوتاه تری بتوان آزمون پژوهشی را انجام داده و در عین حال نتایج آن بیانگر نحوه عملکرد قطعه در شرایط واقعی سرویس دهی باشد.
در آزمایشگاه عملکرد و تست دوام مرکز پژوهش متالورژی رازی امکان انجام آزمون های پژوهشی عملکرد و دوام بر روی طیف وسیعی از قطعات و مجموعه ها فراهم آمده و علاوه بر آن طراحی آزمون های پژوهشی خاص برای بررسی عملکرد و ساخت تجهیزات و فیکسچر های مورد نیاز جهت انجام آزمون پژوهشی امکان پذیر می باشد.
اعمال سیکل های حرارتی و برودتی، سیکل های اعمال فشار و تنش، نحوه رفتار و عملکرد قطعات تحت تنش های ثابت و سیکلی، اعمال گشتاور های متفاوت بر روی نمونه و بررسی تاثیر آن، اندازه گیری تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی پس از اعمال سیکل های کاری مختلف از جمله مواردی است که در این آزمایشگاه قابل اجرا می باشد.

 آزمایشگاه عملكرد مركز پژوهش متالورژی رازی

آزمایشگاه عملكرد

مشاهده
آزمایشگاه عملكرد مركز پژوهش متالورژی رازی

آزمایشگاه عملكرد

مشاهده
آزمایشگاه عملكرد مركز پژوهش متالورژی رازی

آزمایشگاه عملكرد

مشاهده
آزمایشگاه عملكرد مركز پژوهش متالورژی رازی

آزمایشگاه عملكرد

مشاهده

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top