<

موسسات استاندارد


آنلاين:17     چاپ

موسسات استاندارد

استاندارد سندی است که الزامات، مشخصات، راهنمایی ها و خصوصیاتی یک ماده، محصول، فرآیند و خدمت را برای برآورده کردن مقاصد تعیین شده مشخص می نماید. استانداردها بر حسب گستردگی دامنه تحت پوشش دارای پنج سطح کارخانه ای، شرکتی (جامعه ای)، ملی، منطقه ای و بین‌المللی هستند. استاندارد کارخانه ای توسط یک کارخانه برای استفاده در همان واحد تدوین می شود. استاندارد ملی توسط موسسه استاندارد در یک کشور با توجه به تمام شرایط خاص همان کشورمانند اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی تهیه می شود. استانداردهای منطقه‌ای توسط کشورهای عضو یک پیمان منطقه ای خاص تهیه می شود مانند کمیته استاندارد اروپایی. استاندارد بین‌المللی توسط سازمان های مربوطه به منظور قابلیت استفاده بین‌المللی تهیه می شوند. مانند استانداردهای تهیه شده توسط سازمان بین‌المللی استاندارد، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک و نظایر آن.
سازمان بین المللی استاندارد که مقر آن در ژنو است، در ۲۴ فوریه ۱۹۴۷ با هدف یکپارچه نمودن تدوین استاندارد در سراسر جهان، ایجاد تسهیلات در تجارت بین المللی، حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و توسعه همکاری های علمی، فنی و اقتصادی با عضویت ۲۵ کشور بنیان گذاری شد. به دنبال پيوستن تدريجی ساير كشورهای جهان، اين سازمان در حال حاضر دارای ۱۶۳ کشور عضو، شامل ۱۱۳ عضو اصلی، ۴۶ عضو مکاتبه ای و ۴ عضو مشترک می باشد كه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران از جمله اعضای اصلی آن بوده و با فعاليت در كميته ‌های فنی ايزو در تدوين استانداردهای بين‌ المللی مشاركت داشته و دارد.
مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان اولین آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) در زمینه مهندسی مواد همکاری نزدیک و گسترده ای با این موسسه در موارد مختلف از جمله تدوین استاندارد های ملی دارد. کنترل و بررسی کالاهای وارداتی و صادراتی و مطابقت آن ها با استاندارهای ملی و بین المللی و ارائه گزارش کنترل کیفی محصولات مختلف از جمله فعالیت های مرکز پژوهش متالورژی رازی در این زمینه می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top