<

آزمایشگاه میکروسکپ الکترونی (SEM, FESEM)


آنلاين:6     چاپ

آزمایشگاه میکروسکپ الکترونی (SEM,FESEM)

امروزه میکروسکپ‌های الکترونی روبشی به طور وسیعی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند به طوری که با بکارگیری قابلیت‌ های نرم افزاری، اطلاعات بسیار مفیدی در راستای مشخصه‌ های مواد در زمینه علوم مختلف بدست می آید. اساس کار میکروسکپ‌های الکترونی روبشی مبتنی بر روبش سطح نمونه توسط یک پرتو الکترونی می‌باشد.
میکروسکپ‌های الکترونی روبشی عموما" در خلاء کار می‌کنند. پس از ایجاد خلاء با انجام عملیات روبش توسط پرتو الکترونی بر روی سطح نمونه، از سطح نمونه تصویری بر روی صفحه نمایشگر مشاهده می‌گردد. با تغییر ابزار ثبت پرتو می‌توان تصاویری با اطلاعات مختلف از سطح نمونه مثل تصاویری از پستی و بلندی سطح یا تصاویری از توزیع فاز‌ها در سطح روبش بدست آورد.
بخش میکروسکپ الكترونی مركز پژوهش متالورژی رازی با در اختیار داشتن دو دستگاه میکروسکپ الكترونی با مدل های:
VEGA\\TESCAN-LMU و VEGA\\TESCAN-XMU و یک دستگاه میکروسکپ الکترونی گسیل میدانی FESEM با مدل MIRA3TESCAN-XMU آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد. این خدمات در كلیه زمینه های مهندسی، پزشكی، زمین شناسی، علوم پایه، فیزیک و ... دركوتاه ترین زمان ممكن و با بهترین كیفیت ارائه می گردد.
آزمون های پژوهشی در این بخش به دو صورت حضوری و غیرحضوری قابل انجام می باشد.

آزماسشگاه میکروسکپ الکترونی


  مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی :
- تعیین تركیب شیمیایی زمینه و آنالیز نقطه ای و بالک به صورت عنصری (EDS)
- تهیه تصاویر و بررسی ساختار میكروسكپی
- بررسی سطح شكست (فرکتوگرافی)
- شناسایی اولیه مواد مجهول
- اندازه گیری ابعاد ذرات
- آنالیز ساختاری و شیمیایی فیلرهای جوشكاری و بریزینگ
- آنالیز صفحه ای و خطی ( Line scan, Map)
- تهیه تصاویر سه بعدی
- تهیه تصاویر از نمونه های بایو
- تهیه تصاویر از نمونه های گیاهی و جانوری
- تهیه تصاویر SEM و FESEM در خلاء پایین
- تهیه تصاویر SEM و FESEM در ولتاژهای مختلف ُSem (3-30) kv

 آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

مشاهده
آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

مشاهده
آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

مشاهده
آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

آزمایشگاه میكروسكپ الكترونی

مشاهده

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top