آزمایشگاه میکروسکپ الکترونی (SEM, FESEM)


آنلاين:46     چاپ

آزمایشگاه میکروسکپ الکترونی (SEM,FESEM)

امروزه میکروسکپ‌های الکترونی روبشی به طور وسیعی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند به طوری که با بکارگیری قابلیت‌ های نرم افزاری، اطلاعات بسیار مفیدی در راستای مشخصه‌ های مواد در زمینه علوم مختلف بدست می آید. اساس کار میکروسکپ‌های الکترونی روبشی مبتنی بر روبش سطح نمونه توسط یک پرتو الکترونی می‌باشد.
میکروسکپ‌های الکترونی روبشی عموما" در خلاء کار می‌کنند. پس از ایجاد خلاء با انجام عملیات روبش توسط پرتو الکترونی بر روی سطح نمونه، از سطح نمونه تصویری بر روی صفحه نمایشگر مشاهده می‌گردد. با تغییر ابزار ثبت پرتو می‌توان تصاویری با اطلاعات مختلف از سطح نمونه مثل تصاویری از پستی و بلندی سطح یا تصاویری از توزیع فاز‌ها در سطح روبش بدست آورد.
بخش میکروسکپ الكترونی مركز پژوهش متالورژی رازی با در اختيار داشتن دو دستگاه میکروسکپ الكترونی با مدل های:
VEGA\\TESCAN-LMU و VEGA\\TESCAN-XMU و یک دستگاه میکروسکپ الکترونی گسیل میدانی FESEM با مدل MIRA3TESCAN-XMU آماده ارائه خدمات به مشتريان گرامی می باشد. اين خدمات در كليه زمينه های مهندسی، پزشكی، زمين شناسی، علوم پايه، فيزيک و ... دركوتاه ترين زمان ممكن و با بهترين كيفيت ارائه می گردد. آزمون های پژوهشی در اين بخش به دو صورت حضوری و غيرحضوری قابل انجام می باشد

  مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه ميكروسكپ الكتروني :
- تعيين تركيب شيميايی زمينه و آناليز نقطه ای و بالک به صورت عنصری (EDS)
- تهيه تصاوير و بررسی ساختار ميكروسكپی
- بررسي سطح شكست (فرکتوگرافی)
- شناسايی اوليه مواد مجهول
- اندازه گيری ابعاد ذرات
- آناليز ساختاری و شيميايی فيلرهای جوشكاری و بريزينگ
- آنالیز صفحه ای و خطی ( Line scan, Map)
- تهيه تصاوير سه بعدی
- تهیه تصاویر از نمونه های بایو
- تهیه تصاویر از نمونه های گیاهی و جانوری
- تهیه تصاویر SEM و FESEM در خلاء پایین
- تهیه تصاویر SEM و FESEM در ولتاژهای مختلف ُSem (3-30) kv

 آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

مشاهده
آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

مشاهده
آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

مشاهده
آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

آزمايشگاه ميكروسكپ الكتروني

مشاهده

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top