<

پیوندهای مفید

دانشگاه های سراسری
دانشگاه شهید بهشتی      دانشگاه شهید بهشتی www.sbu.ac.ir
دانشگاه تهران دانشگاه تهران www.ut.ac.ir
 دانشگاه امیر کبیر      دانشگاه صنعتی امیر کبیر www.aut.ac.ir
 دانشگاه الزهرا      دانشگاه الزهرا www.alzahra.ac.ir
 دانشگاه تربیت مدرس      دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir 
 دانشگاه رازی کرمانشاه      دانشگاه رازی کرمانشاه www.razi.ac.ir
 دانشگاه کاشان      دانشگاه سراسری کاشان www.kashanu.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان      دانشگاه هنر اصفهان www.aui.ac.ir
دانشگاه شهرکرد     دانشگاه شهرکرد www.sku.ac.ir
دانشگاه ملایر      دانشگاه ملایر www.malayeru.ac.ir
 دانشگاه علوم پزشکی     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir
دانشگاه های آزاد
 دانشگاه تهران جنوب      دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب www.azad.ac.ir
 دانشگاه علوم و تحقیقات      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات www.srbiau.ac.ir
 دانشگاه اهواز      دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز www.iauahvaz.ac.ir
 دانشگاه اسلامشهر      دانشگاه آزاد اسلامشهر www.iiau.ac.ir
سایت های معتبر علمی جهان
 how Stuff Works howstuffworks www.howstuffworks.com
 NASA NASA www.nasa.gov
 technologyreview MIT Technology Review www.technologyreview.com
 Discovery Discovery www.discovery.com
 LiveScience LiveScience www.livescience.com
 ScienceDaily ScienceDaily www.sciencedaily.com
 ScienceDirect ScienceDirect www.sciencedirect.com
 Space Space www.space.com
  ScientificAmerican ScientificAmerican www.scientificamerican.com
  Nature Nature www.nature.com
  popsci popsci www.popsci.com
  SmithsonianMag SmithsonianMag www.smithsonianmag.com
  TreeHugger TreeHugger www.treehugger.com
  NewScientist NewScientist www.newscientist.com
  ScienceMag ScienceMag www.sciencemag.org
  RedOrbit RedOrbit www.redorbit.com
   دانا پرداز قشم      دانا پرداز قشم https://www.danapardaz.net
       وبلاگ آقای دکتر پرویز دوامی http://parvizdavami.blogfa.com
  بهدادکیان      بهدادکیان http://behdadkian.ir
 سامانه مدیریت آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی شریف      سامانه مدیریت آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی شریف www.c-labs.sharif.ir
 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران      انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران www.surfacesociety.ir
 سندیکای شرکت های ساختمانی ایران      سندیکای شرکت های ساختمانی ایران www.acco.ir
 انجمن سازه های فولادی ایران      انجمن سازه های فولادی ایران www.isss.ir
 انجمن صنایع آبکاری ایران      انجمن صنایع آبکاری ایران www.iranplating.ir
 شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی      شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی www.labsnet.ir
 شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو      شبكه آزمایشگاهی فناوری نانو www.nanolab.ir
 سنگیاب      سنگیاب www.sangyab.com

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top