آزمايشگاه كاني متالوگرافی مركز پژوهش متالورژي رازي


آنلاين:48     چاپ

آزمايشگاه متالوگرافی

با توجه به نیاز روز افزون کشور به وجود آزمایشگاه های قطعات فلزی و به منظور ارائه خدمات علمی، تحقیقاتی و مشاوره ای در زمینه انتخاب مواد فلزی، انتخاب روش های تولید و انتخاب خواص فیزیکی و مکانیکی، بهینه سازی و مهندسی معکوس قطعات، آزمایشگاه متالوگرافی با بیش از 35 سال تجربه و کارشناسان ماهر آماده ارائه خدمات به صنایع کشور می باشد.
در مركز پژوهش متالورژی رازی تحليل ساختاری از تصاوير تهيه شده از سطوح آماده سازی شده قطعات مختلف انجام پذير است. اين قطعات شامل فلزهای آهنی و غيرآهنی با كاربردهای مختلف مانند صنايع خودروسازی و قطعات صنايع هوايی، صنايع پزشكی، قطعات سراميكی و اجزاء جوشكاری شده می باشند. تحليل ساختار می تواند مهندسين را در پيش بينی استحكام، چقرمگی، سختی، مقاومت خوردگی حرارتی، مقاومت سايشی و همچنین جلوگيری از شكست و خوردگی های زود هنگام در صنايع به ويژه در مواردی كه به دليل محدوديت ابعاد و تعداد يا به دليل عدم امكان نمونه برداری جهت تخريب نمونه انجام آزمون های پژوهشی مكانيكی وجود نداشته باشد ياری نمايد.
همچنين تحليل سطوح شكست و يا سطوحی كه دچار خوردگی شده می تواند كارشناسان را در شناسايی روش های جلوگيری از خوردگی يا شكست راهنمایی نماید. كارشناسان ارشد متالورژی در مركز پژوهش متالورژی رازی توانايی بررسی ساختارهای میکروسکوپی مواد فلزی اعم از آهنی و غيرآهنی را دارا می باشند. بررسی های میکروسکوپی و ماکروسکوپی توسط ميكروسكوپ های نوری و استریو در بزرگ نمايی های مختلف (25 تا 1000 برابر) و توسط نرم افزار تحليل تصويری (Image Analyzer) صورت می پذيرد. نرم افزار تحليل تصويری (Image Analyzer) قادر به محاسبه درصد كسری فازها، اندازه دانه ها، تعيين ضخامت پوشش، اندازه و توزيع گرافيت ها در چدن و ميزان تميزی فولاد و درجه ناخالصی ها می باشد. همچنين از طريق تحليل ساختاری، تعيين فرآيند توليد قطعات و تعيين سيكل عمليات حرارتی اعمال شده بر روی قطعات با هدف مهندسی معكوس امكان پذير است.
علاوه بر انجام آزمون های های متالوگرافی، سختی سنجی فلزات نیز در این آزمایشگاه انجام می شود. سختی سنجی به دليل سرعت بالای آزمون و عدم نياز به آماده سازی طولانی مدت، يک روش سريع در تعيين خواص مكانيكی قطعات است. همچنين از عدد سختی فلزات می توان در جهت کنترل و تشخیص صحیح ساختار های میکروسکوپی و ماکروسکوپی و همچنین تعیین سیکل عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی قطعات استفاده نمود. آزمون پژوهشی سختی سنجی بدون نیاز به تخریب قطعه بر روی سطح قطعات قابل انجام است. سختی سنجی با توجه به تنوع ها، مقياس ها و نيروهای اعمالی برای خانواده گسترده ای از فلزات مورد استفاده قرار می گيرد. سختی سنجی بسته به نوع آلياژ، ابعاد، خواص مكانيكی و فيزيكی در مقياس های مختلف قابل انجام است. همچنين سختی سنجی يک روش مرجع در تعيين عمق لايه سخت كاری شده يا دكربوره شده در فولادها و چدن ها می باشد.

  مهم ترین خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه متالوگرافی :
- آزمون پژوهشی متالوگرافی
- آزمون پژوهشی ماکروگرافی
- تعیین ضخامت پوشش
- تعیین عدد اندازه دانه
- تعیین عمق لایه دکربورگی
- تعیین درصد فازها
- تعیین میزان کرویت، ندول کانت و درصد فازها در چدن
- تعیین فاصله بازوهای دندریت
- تعیین درجه باندینگ
- آزمون پژوهشی متالوگرافی و ماکروگرافی جوش
- تعیین کیفیت سطحی به روش میکروسکوپ استریو
- تعیین فرآیند تولید
- تعیین سیکل عملیات حرارتی
- تعیین فرآیند جوشکاری
- تعیین نوع الکترود جوشکاری
- تعیین سختی انواع فلزات به روشهای مختلف به روش مخرب
- تعیین سختی انواع فلزات به روشهای مختلف به روش غیر مخرب
- تعیین سختی پروفیل های جوش
- سختی سنجی به روش ميكرو (MHV)
- تعیین سختی انواع پوشش های فلزی
- تعیین عمق لایه سخت شده (کربن دهی شده، نیتروژن دهی شده، کربورنیتروره شده و بوردهی شده)
- تعیین سختی انواع فاز های متالورژیکی
- سختی پرتابل در محل
- تعیین درصد و عدد فریت
- تهیه رپلیکا
- بررسی های ساختاری در محل
- بررسی های ساختار سطح به روش غیر مخرب
- تعیین ضخامت پوشش به روش غیر مخرب

آزمايشگاه متالوگرافی

آزمايشگاه متالوگرافی

مشاهده
آزمايشگاه متالوگرافی

آزمايشگاه متالوگرافی

مشاهده
آزمايشگاه متالوگرافی

آزمايشگاه متالوگرافی

مشاهده
آزمايشگاه متالوگرافی

آزمايشگاه متالوگرافی

مشاهده

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top