e اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه سوختن سطحی بر اساس استاندارد ASTM E84 <

اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه سوختن سطحی
بر اساس استاندارد ASTM E84

 اجرایی شدن آزمون آتش مواد ساختمانی به منظور تعیین مشخصه سوختن سطحی بر اساس استاندارد ASTM E84

آزمون آتش مواد ساختمانی، مقایسه رفتار سوختن مواد استفاده شده به عنوان مثال در دیوارها و سقف ها را شامل می شود. این آزمون با قرار گرفتن نمونه در موقعیت سقف کوره به طوریکه سطح مورد ارزیابی رو به پایین و در تماس مستقیم با منبع شعله است، انجام می شود. هدف از این آزمون، تعیین رفتار نسبی سوختن مواد با مشاهده گسترش آتش در طول نمونه می باشد. گسترش شعله و دانسیته (غلظت) دود، دو پارامتر مهمی هستند که در این آزمون ارزیابی می شوند. بررسی گسترش شعله و دانسیته دود نمونه آزمون با مقایسه با نتایج دو پارامتر مشابه حاصل از سوختن چوب بلوط و تخته ی فایبر- سمنت، صورت می گیرد. به منظور پاسخ به نیاز صنایع کشور مانند نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع ساختمانی، امکان انجام این آزمون بر روی نمونه ای به طول یک متر، عرض پانصد و هشت میلیمتر و ضخامت حداکثر ده سانتیمتر در آزمایشگاه عملکرد مرکز پژوهش متالورژی رازی فراهم آمده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top