آنلاين:162     چاپ

طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی


تخفیف مرکز پژوهش متالورژی رازی
تخفیف پلاریزاسیون در مرکز پژوهش متالورژی رازی
تخفیف TGA در مرکز پژوهش متالورژی رازی
بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکترو شیمیایی

برای استفاده از تخفیف دانشجویی ارایه کارت دانشجویی دارای تاریخ اعتبار یا نامه رسمی از طرف دانشگاه مبتنی بر انجام کار برای پروژه دانشجویی الزامی است. تخفیف برای پروژه های شخصی در نظر گرفته نمی شود. برای استفاده از تخفیف های ویژه شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی و فناوری نانو ارایه درخواست کتبی مجوز استفاده از گرنت توسط صاحب گرنت و کپی کارت ملی صاحب گرنت الزامی است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top