<

تست كشش


آنلاين:13     چاپ

تست كشش

تست کشش متداول ترین آزمون پژوهشی برای بررسی خواص مکانیکی فلزات و آلیاژ ها می باشد. در تست کشش ، نمونه استاندارد کشش تحت نیروی کششی قرار می گیرد تا در نهایت منجر به شکست و پارگی نمونه شود. تنش تسلیم، استحکام کششی، درصد ازدیاد طول نسبی، کاهش سطح مقطع و مدول یانگ از جمله پارامتر های مهم مشخصات مکانیکی فلزات و آلیاژ ها هستند که با انجام  تست کشش می توان به آنها دست یافت. آزمایشگاه متالورژی مکانیکی مرکز پژوهش متالورژی رازی با در اختیار داشتن 5 دستگاه ماشین کشش یونیورسال با ظرفیت لود سل های متفاوت از 100 کیلو نیوتن تا ۱۰۰۰ کیلو نیوتن امکان انجام تست کشش و تعیین پارامترهای ذکر شده را برای محصولات مختلف فراهم آورده است.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top