<

تشکیل دوره ” صحه گذاری فرایند و روش های آزمون “


روز 96/11/18 دوره ” صحه گذاری فرایند و روش های آزمون “ با شرکت 17 نفر از مدیران ، اعضای هیئت علمی و مدیران کیفیت پژوهشگاه ها، سازمان ها و موسسات پژوهشی و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. این دوره که با هماهنگی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی برگزار شد، از ساعت 9:30 صبح آغاز و در ساعت 16 خاتمه یافت. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره ”عالی“ ارزیابی شد.

نظرات 0 آلبوم تصاویر


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top