<

کارشناس منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

سرکار خانم مهندس زهرا ساسانی نژاد کارشناس ارشد شاغل در مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان کارشناس منتخب سال 96 از طرف شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی انتخاب گردید. این موفقیت را به ایشان و سایر ذینفعان تبریک می گوییم.
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردیتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top