<

ارزیابی دوره ای سیستم مدیریت آزمایشگاه های مرکز پژوهش متالورژی رازی

نظام مدیریت آزمایشگاه های مرکز توسط ارزیابان اداره استاندارد تهران در تاریخ 97/06/11 مورد ارزیابی قرارگرفت. در جلسه اختتامیه موارد عدم انطباق، تذکرات، فرصت های بهبود و رهنمودهای لازم از طرف تیم ارزیابی جهت بهبود سیستم مدیریت آزمایشگاه ارایه شد.


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top