<

پنجمین نشست رابطین منتخب شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

جناب آقای مهندس ساسان ولاشجردی فراهانی کارشناس ارشد شاغل در مرکز پژوهش متالورژی رازی به عنوان رابط منتخب سال 96 از طرف شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی انتخاب گردید. این موفقیت را به ایشان و سایر ذینفعان تبریک می گوییم.
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردیتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top