<

بازدید معاونین محترم سازمان ملی استاندارد و هیات بلندپایه روس

روز چهارشنبه 97/06/14 مرکز پژوهش متالورژی رازی از طرف جناب آقای دکتر مسلم بیات، معاون محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد و آقای دکتر خاکی فیروز ریاست محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و هیات بلندپایه روسی به ریاست دکتر الکسی آبرامف رئیس آژانس فدرال در زمینه قوانین فنی و اندازه شناسی مورد بازدید قرار گرفت.
پس از بازدید زمینه های همکاری های مشترک مورد بررسی قرار گرفت و طرفین از ایجاد روابط و همکاری های علمی و فنی استقبال نمودند.در این بازدید آقایان بوریس پتمکین معاون رئیس آژانس فدرال در زمینه قوانین فنی و اندازه شناسی و اندری لتس مانف معاون اول رئیس کمیته اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان روسیه (RSPP ) برای قوانین فنی، استاندارد سازی و ارزیابی انطباق و تعدادی از شخصیت های علمی و صنعتی روسیه حضور داشتند.
آلبوم تصاویرتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top