<

آزمایشگاه مواد مرجع مرکز پژوهش متالورژی رازی


آزمایشگاه مواد مرجع مرکز پژوهش متالورژی رازی با داشتن دانش فنی تولید نمونه های مرجع RM و CRM آلیاژهای آهنی، غیر آهنی و سوپر آلیاژها و مجهز بودن به کوره های القایی با ظرفیت های 5 و 30 کیلوگرم، کوره ذوب در خلا با ظرفیت های 3 و 8 کیلوگرم، کوره های مقاومتی و همزن الکترو مغناطیس قادر به تهیه محدوده بسیار وسیعی از نمونه های استاندارد برای دستگاه های اسپکترو متری نشری و آزمایشگاه های شیمی می باشد.
این آزمایشگاه تولید مواد مرجع با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شده و تهیه این نمونه های مرجع به نام مرکز پژوهش متالورژی رازی ثبت اختراع شده است.
مرکز پژوهش متالورژی رازی برای آزمایشگاه های عضو شبکه فناوری های راهبردی و فناوری نانو تخفیف ویژه جهت خرید این نمونه های استاندارد در نظر گرفته است.

لینک آزمایشگاه مواد مرجع نظرات 0
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top