e برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری فرایندها و روش های آزمون <

دوره آموزشی " صحه گذاری فرایندها و روش های آزمون "

روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 دوره آموزشی " صحه گذاری فرایندها و روش های آزمون " با حضور 17 نفر از مدیران فنی پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره "عالی" ارزیابی گردید.

مشاهده آلبوم تصاویر
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top