<

ترجمه استاندارد ISO/IEC 17025: 2017

تشکیل دوره ” آشنایی با استاندارد ISO/ IEC 17025: 2017 “

تشکیل دوره ” آشنایی با استاندارد ISO/ IEC 17025: 2017 “

روز 97/2/5 دوره آموزشی ” آشنایی با استاندارد ISO/ IEC 17025: 2017 “ با حضور 25 نفر از روسا و مدیران فنی پژوهشگاه ها، سازمان ها و آزمایشگاه های معتبر کشور در مرکز پژوهش متالورژی رازی برگزار گردید. این دوره از ساعت 9:00 صبح آغاز و در ساعت 17 خاتمه یافت. ارزشیابی دوره با نظر سنجی از شرکت کنندگان محترم صورت گرفت که در همه جنبه ها این دوره ”عالی و خیلی خوب“ ارزیابی گردید.
آلبوم تصاویرتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top