e TGA دستگاه وزن سنجی حرارت،TGA <

TGA -Thermo-gravimetric Analysis

دستگاه وزن سنجی حرارتی از دمای محیط تا 1000 درجه سانتیگراد

دستگاه وزن سنجی گرمایی Thermo-gravimetric Analysisکه به اختصار TGA نامیده می شود، یکی از روش های نوین اندازه گیری ویژگی های مواد شیمیایی به خصوص مواد پلیمری است.
آزمایشگاه پلیمر مرکز پژوهش متالورژی رازی اخیرا دستگاه TGA مدل TG 209F3 NETZSCH آلمانی را که یکی از بهترین برندهای این دستگاه است، راه اندازی نموده و اماده ارایه خدمات به صنایع کشور است.
موارد استفاده این دستگاه مدرن عبارتند از :
• تعیین تغییرات دما و تغییرات وزن حاصل از واکنش های تخریب تحت شرایط کنترل شده
• تعیین میزان آب موجود در نمونه
• شناسایی دقیق تر مواد پلیمری
• اندازه گیری الیاف شیشه و پر کننده های معدنی
• تعیین میزان دوده
• اندازه گیری دمای تخریب
• تعیین میزان نرم کننده ها

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top