<

کسب رتبۀ اول در چهارمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی
فناوری های راهبردی توسط مرکز پژوهش متالورژی رازی

 کسب رتبه اول برای چهارمین سال پیاپی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

مرکز پژوهش متالورژی رازی در سال 1396، در چهارمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در بین 262 آزمایشگاه از 174 مرکز، با کسب 904 امتیاز از 1000 امتیاز ممکن و با اختلاف بسیار زیاد با سایر آزمایشگاه‌ها،
برای چهارمین سال متوالی رتبه اول را کسب کرد.
این موفقیت بسیار بزرگ را به همه همکاران و ذینفعان سازمان تبریک می گوییم.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به آدرس labsnet.ir مراجعه نمایید.

نظرات 0
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top