<

طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی مرکز پژوهش متالورژی رازی

 طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی مرکز پژوهش متالورژی رازی

مرکز پژوهش متالورژی رازی در راستای حمایت از طرح تخفیف زمستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اقدام به ارایه تخفیف های زیر نموده است.
- 20 الی 25 درصد تخفیف دانشجویی برای آزمون های پژوهشی XRF، SEM و XRD معمولی
- 35 درصد تخفیف دانشجویی برای آزمون پژوهشی پلاریزاسیون
- 20 درصد تخفیف دانشجویی برای آزمون پژوهشی TGA
- 15 درصد تخفیف دانشجویی برای آزمون پژوهشی بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی
مرکز پژوهش متالورژی رازی ، سازمانی کاملا خصوصی است که در زمینه های مهندسی و فناوری مواد به فعالیت های پژوهشی- آزمایشگاهی و آموزشی می پردازد. حوزه های پژوهشی و خدماتی مهندسی مواد این مرکز شامل فلزات، پلیمرها، سرامیک ها، مواد پیشرفته، مواد نو، بایو مواد، نانو مواد، فناوری اطلاعات و طراحی و توسعه نرم افزارهای مهندسی است. در کنار فعالیت های اصلی پژوهشی و آموزشی مهندسی مواد، این مرکز پژوهشی ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی- پژوهشی و مشاوره های پژوهشی در زمینه های مهندسی مواد، متالورژی فیزیکی، مکانیکی، استخراجی و صنعتی می باشد که همه مواد مهندسی را پوشش می دهد.
مرکز پژوهش متالورژی رازی مفتخر به کسب رتبۀ اول در پنج دوره متوالی ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی می باشد.
اطلاعات توانمندی ها و خدمات مرکز پژوهش متالورژی رازی در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ارایه شده است.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top