e بازدید جناب آقای رامفول (مشاور عالی مرکز بین المللی تجارت ) از مرکز پژوهش متالورژی رازی <

بازدید جناب آقای رامفول (مشاور عالی مرکز بین المللی تجارت ) از مرکز پژوهش متالورژی رازی

روز دوشنبه معاونت محترم ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد جناب آقای دکتر بیات و همکاران به همراه جناب آقای رامفول مشاور عالی مرکز بین المللی تجارت از مرکز پژوهش متالورژی رازی بازدید کردند.
در این بازدید ضمن معرفی توانمندی های مرکز، فرصت های همکاری فیمابین و همچنین موضوع تدوین راهبردهای رشد و توسعه تجارت ایران مورد بررسی قرار گرفت.
مشاهده آلبوم تصاویر

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top