e نصب و راه اندازی دستگاه ICP <

نصب و راه اندازی دستگاه ICP

 ICP

دستگاه Optima 8000 ICP-OES آزمایشگاه شیمی و محیط زیست نصب و راه اندازی شده و آماده پذیرش خدمات مشتریان می باشد. اين روش بر مبنای استفاده از پلاسما به عنوان منبع تهيج جهت آناليز کمی و کيفی عناصر می باشد. در اين روش جرياني از گاز آرگون توسط يک ميدان مغناطيسی با فرکانس راديويی MHZ 40-27 يونيزه می شود و حرارتی نزديک به 10000 درجه کلوين توليد می کند. نمونه توسط يک نبولايزر به داخل پلاسمای آرگون پاشيده می شود و در دمای بالا نمونه تبديل به ذرات اتمی (يونی) می شوند و ايجاد نشر می کنند. ميزان نشر توسط دستگاه اندازه گيری می شود.

اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) یکی از مهمترین روش‌های دستگاهی آنالیز عنصری است. از این روش می‌توان برای اندازه‌گیری حدود 70 عنصر از جدول تناوبی در نمونه‌های مختلفی مانند نمونه‌های خاک، آب، فلزات، سرامیک‌ها و نمونه‌های آلی استفاده کرد. اساس این روش برانگیختگی الکترون‌های عناصر مختلف در محیطی به نام پلاسما و نشر نور بعد از حالت آسایش الکترونی است. از دستگاه ICP-OES به دلیل تطبیق‌پذیری و تکرارپذیری، می‌توان نتایجی با دقت و صحت بالا به دست آورد که با توجه به اهمیت و کاربردی بودن این روش، آموزش صحیح آن باعث درک بهتر و رفع مشکلات و انجام هر چه بهتر آنالیزها می‌شود.

محدوده کاربردی ICP-OES:
کاربردهای زمين شناسی: اندازه گيرس عناصر در نمونه هاس خاک، سنگ و رسوبات آبراهی، بعد از انحلال به کمک ذوب کننده ها يا اسيدها.
کاربردهای زيست محيطی: برای اندازه گيری عناصر فلزی در مقادير بسيار کم در نمونه های آبی، خاک و رسوبات، بعد از انحلال و انجام فرايند پيش تغليظ.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top