<

افتتاح نمادین آزمایشگاه کانی شناسی مرکز پژوهش متالورژی رازی

 XRF/XRD

آزمایشگاه کانی‌شناسی مرکز پژوهش متالورژی رازی، روز 95/11/12 با حضور مدیریت و همکاران بخش‌های مختلف به صورت نمادین افتتاح شد. این آزمایشگاه مجهز به سه دستگاه مدرن و تجهیزات جانبی مربوطه می‌باشد. با وجود دستگاه‌های XRF وXRD مدرن این آزمایشگاه قادر به تعیین دقیق ترکیب شیمیایی و ساختار کریستالی مواد معدنی و صنعتی می‌باشد.
آلبوم تصاوير افتتاح نمادین آزمایشگاه کانی شناسی مرکز پژوهش متالورژی رازی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top