e آزمون تشخیص خوردگی تیغه مسی در فرآورده های نفتی <

آزمون تشخیص خوردگی تیغه مسی در فرآورده های نفتی

 آزمون تشخیص خوردگی تیغه مسی در فرآورده های نفتی

آزمایشگاه خوردگی مرکز پژوهش متالورژی رازی، امکانات انجام آزمون تشخیص خوردگی تیغه مسی در فرآورده های نفتی مطابق استاندارد ISIRI 336 و ASTM D 130 را فراهم نموده است. این آزمون به منظور بررسی و تعیین خوردگی مس در فرآورده های نفتی مایع و حلال هایی نظیر سوخت هواپیما، بنزین، پاک کننده و حلال های صنعتی، گازوئیل، روغن های روانکار و سایر محصولات نفتی و هیدروکربنی دارای حداکثر فشار بخار 124 کیلو پاسکال در دمای 7/37 درجه سلسیوس کاربرد دارد .

نظرات 0

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top