<

آزمون خورندگی خنک کننده موتور (ضد یخ)

  آزمون خورندگی خنک کننده موتور (ضد یخ)

آزمایشگاه خوردگی مرکز پژوهش متالورژی رازی، امکانات انجام آزمون خورندگی خنک کننده موتر (ضد یخ ) مطابق استاندارد ASTM D 1384 را فراهم نموده است. این آزمون به منظور بررسی تاثیر شیمیایی خنک کننده (ضد یخ) بر روی قسمت های فلزی موتور انجام شده و میزان خوردگی فلزات مختلف در تماس با آن را به روش تغییرات وزن مورد مطالعه قرار می دهد .

نظرات 0

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top