e آزمون تعیین میزان بازدارندگی خوردگی در آزمایشگاه خوردگی مرکز پژوهش متالورژی رازی برای ارزیابی مواد ممانعت کننده خوردگی فاز بخار بر روی سطوح فلزات آهنی <

آزمون تعیین میزان بازدارندگی خوردگی در آزمایشگاه خوردگی مرکز پژوهش متالورژی رازی برای ارزیابی مواد ممانعت کننده خوردگی فاز بخار بر روی سطوح فلزات آهنی )

  آزمون خورندگی خنک کننده موتور (ضد یخ)

آزمایشگاه خوردگی مرکز پژوهش متالورژی رازی ، امکانات انجام آزمون بازدارندگی مواد ضدخوردگی مطابق استاندارد آمریکایی NACE TM0208 را فراهم نموده است . این آزمون به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت و توانایی مواد ضد خوردگی وممانعت کننده های خوردگی فازبخار انجام شده و وضعیت محافظت در برابر خوردگی سطوح فلزات آهنی مورد مطالعه قرار می گیرد .

نظرات 0

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top