<

استاندارد آماده سازی نمونه های کشش و ضربه

آماده سازی کشش نمونه ی متالیک( فلزلت رنگین) ASTM E8/E8M   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی کشش نمونه ی تخت، سایز اصلی، پهنای 12.5 كيلوبايت 377 93/11/18 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی گرد، سایز اصلی، قطر 12.5 كيلوبايت 302 96/2/9 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی آلومینیمی (ASTM B557)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی کشش نمونه ی تخت، سایز اصلی، پهنای 12.5 1.12 مگابايت 95/1/5 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی گرد، سایز اصلی، قطر 12.5 كيلوبايت 999 95/1/5 PDF
آماده سازی کشش فولادی (ASTM A370)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی کشش نمونه ی تخت، سایز اصلی، پهنای 12.5 1.39 مگابايت 95/10/7 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی گرد، سایز اصلی، قطر 12.5 951 كيلوبايت 95/10/7 PDF
آماده سازی نمونه ی کشش (ISO 6892-1)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی کشش نمونه ی تخت (annex B) مگابايت 4.41 95/10/7 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی تخت (annex D) كيلوبايت 115 95/10/7 PDF
آماده سازی نمونه ی فولادی (DIN 50125)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی کشش نمونه ی گرد، قطر 12.5 كيلوبايت 180 95/10/7 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی تخت-آماده سازی با توجه به ضخامت می باشد كيلوبايت 203 95/10/7 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی چدن داکتیل (BS EN 1563)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی کشش نمونه ی چدنی (فقط به صورت گرد می باشد) كيلوبايت 50.1 95/6/3 PDF
آماده سازی کشش نمونه ی چدن خاکستری (BS EN 1561)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی کشش نمونه ی چدنی (فقط به صورت گرد می باشد) كيلوبايت 53.1 95/6/3 PDF
آماده سازی نمونه ضربه (ASTM E23)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی نمونه ی ضربه ناچ V شکل كيلوبايت 123 95/6/3 PDF
آماده سازی نمونه ضربه (ASTM A370)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی نمونه ی ضربه ناچ V شکل كيلوبايت 235 95/6/3 PDF
آماده سازی نمونه ضربه (ISO 148-1)   حجم   تاريخ   نوع فايل   دانلود
آماده سازی نمونه های ضربه ناچ V و U شکل كيلوبايت 249 95/6/3 PDF

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top