موش های ترسناک آفریقایی

مرکز پژوهش متالورژی رازی

این موش های ترسناک آفریقایی حس درد ندارند و می توانند به ما کمک کنند تا از مواد مخدر فراتر رویم.

منبع :sciencealert

نگه داری از واکسن ها برای ماه ها بدون فریز کردن آن ها

مرکز پژوهش متالورژی رازی

دانشمندان روشی برای نگه داری از واکسن ها برای ماه ها بدون فریز کردن آن ها پیدا کردند.

منبع :sciencealert

سیاره مریخ

مرکز پژوهش متالورژی رازی

این اولین مدل از تقسیم شدن سلول های بنیادی به همراه جزییات است که بسیار شگفت انگیز است.

منبع :sciencealert

سیاره مریخ

مرکز پژوهش متالورژی رازی

InSight ناسا اولین زلزله ی محتمل بر روی مریخ را ضبط کرد.

منبع :popsci

تلسکوپ هابل

مرکز پژوهش متالورژی رازی

اندازه گیری های جدید تلسکوپ هابل نشان می دهد که دنیا با سرعتی بیش از حد انتظار در حال گسترش است.

منبع :popsci

گفتار مصنوعی تولید شده از ضبط امواج مغز

مرکز پژوهش متالورژی رازی

گفتار مصنوعی تولید شده از ضبط امواج مغز

منبع :sciencedaily
مرکز پژوهش متالورژی رازی

Marked at Birth: Your Birth Month, Allergies and DNA Are Linked


Read more : howstuffworks


مرکز پژوهش متالورژی رازی

Is there really a calm before the storm?


Read more : howstuffworks

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top